SM-SOLIDUS Sp. z o.o.

ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz
NIP: 554-292- 43-35, REGON: 3411563360
tel. 501 667 106, 502 031 200
e-mail kontakt@solidusbydgoszcz.pl
Nr BDO: 000104026

Solidus s.c.

Sławomir Misiejuk, Mariusz Meleń
85-550 Bydgoszcz, ul. Okrężna 12
NIP: 967 127 95 25, REGON: 340378130
tel: 501 667 106, 502 031 200
e-mail kontakt@solidusbydgoszcz.pl
Nr BDO: 000034609

Kontener 1 m3

Kontener 2 m3

Kontener 3 m3

Kontener 5 m3

Kontener 7 m3

Kontener 8,5 m3

Kontener 10 m3

Kontener 12 m3

Kontener 15 m3

Kontener 20 m3

Kontener 30 m3

Dane kontaktowe:

Bydgoszcz, ul. Witebska 1A

DANE ROZLICZENIOWE:

SM-SOLIDUS Sp. z o.o.
ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz
NIP: 554-292- 43-35, REGON: 3411563360
tel. 501 667 106, 502 031 200
e-mail kontakt@solidusbydgoszcz.pl
Nr BDO: 000104026

Solidus s.c.
Sławomir Misiejuk, Mariusz Meleń
ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz
NIP: 967 127 95 25, REGON: 340378130
tel: 501 667 106, 502 031 200
e-mail kontakt@solidusbydgoszcz.pl
Nr BDO: 000034609

SM-SOLIDUS Sp. z o.o.

85-759 Bydgoszcz, ul. Witebska 1A
NIP: 554-292- 43-35, REGON: 3411563360
tel. 501 667 106, 502 031 200
e-mail kontakt@solidusbydgoszcz.pl
Nr BDO: 000104026

Solidus s.c.

Sławomir Misiejuk, Mariusz Mieleń
85-759 Bydgoszcz, ul. Witebska 1A
NIP: 967 127 95 25, REGON: 340378130
tel: 501 667 106, 502 031 200
e-mail kontakt@solidusbydgoszcz.pl
Nr BDO: 000034609

Obsługujemy teren Bydgoszczy i okolic w promieniu 20 km.